094 399 93 37

Vỉ cỏ lá

Vỉ cỏ lá

 • Cải soon 308

  0 out of 5

  – Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh tự nhiên rất đẹp
  – Cỏ soon có hình dạng lá ttrái tim
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh

  80,000 65,000
 • Cỏ Dương Sỉ Lá Liễu

  0 out of 5

  – Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh tự nhiên rất đẹp
  – Cỏ rủ dài lá liễu
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh hoặc dán keo BUGJO

  180,000 130,000
 • Cỏ Mắt Trâu Rêu

  0 out of 5

  – Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh tự nhiên rất đẹp
  – Cỏ mắt trâu có xen các sợi rêu nhỏ
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh hoặc dán keo BUGJO

  160,000 130,000
 • Cỏ Vỉ May Mắn 247

  0 out of 5

  Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh đậm đen 2 màu rất đẹp
  – Cỏ may mắn có hình dạng 4 lá nổi và nền lá dương sỉ
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh hoặc dán keo Bugjo

  110,000
 • Cỏ Xoong Hoa Dương Sỉ

  0 out of 5

  Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh đậm đen 2 màu rất đẹp và hoa tím
  – Cỏ Xoong xanh non có hình dạng trái tim và lá dương sỉ hoa
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh hoặc dán keo Bugjo

  95,000
 • Dương Sỉ Cỏ

  0 out of 5

  – Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh tự nhiên rất đẹp
  – Cỏ dương xỉ có lá nhỏ của các loại cỏ xen lại
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh

  160,000 130,000
 • Mắt trâu dương sỉ

  0 out of 5

  – Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh tự nhiên rất đẹp
  – Cỏ dương xỉ có hình dạng lược, mắt trâu to
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh

  120,000
 • Tai Chuột 247

  0 out of 5

  Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh tự nhiên rất đẹp
  – Cỏ có lá giống tai chuột
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh hoặc dán bằng keo BUGJO.

  100,000 80,000
 • Tai chuột cỏ dương sỉ

  0 out of 5

  – Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh tự nhiên rất đẹp
  – Cỏ tai chuột cỏ lá dương sỉ hình cái lược
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh

  160,000 130,000
 • Tai Chuột Hoa Cỏ

  0 out of 5

  – Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh tự nhiên rất đẹp
  – Cỏ tai chuột có xen lẫn hoa cỏ trắng
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh

  140,000 100,000
 • Tai Chuột Hoa Sen Đá

  0 out of 5

  – Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh tự nhiên rất đẹp
  – Cỏ tai chuột có hoa trên đầu nhánh cỏ
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh

  140,000 110,000
 • Tai chuột hoa trà

  0 out of 5

  Kích thước 40cm x 60cm
  – Màu xanh tự nhiên rất đẹp
  – Cỏ dương xỉ có hình dạng lược, mắt trâu to
  – Giá bán theo tấm ( 1 mét vuông = 4 tấm )
  – Cố định trên tường bằng cách đóng đinh

  100,000